• HOME
  • 製品事例
  • LED配光 (RH series)

LED配光 (RH series)

LED的chip與外殼的連接、會因為螢光體+樹酯等封裝改變配光特性。使用分光光度計可一次得到配光與光色等兩種項目。